I årsredovisningen kan du läsa mer om föreningens ekonomi såsom intäkter, utgifter och belåning.
Den inledande förvaltningsberättelsen beskriver de åtgärder som gjorts eller som planeras framöver.

Ekonomiska planen är godkänd av Boverket godkända intygsgivare och registrerad hos Bolagsverket.
Planens uppgift är att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi.

Ladda ned

Icon representing an icon       

Ekonomisk plan
Årsredovisning 2020