Du är alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär.


Ordförande
Dennis Clerkefors
0766 - 20 13 51

   

Vice Ordförande
Görgen Johnsson

      

Sekreterare
Eva Gustafsson

 

Kassör
Danijela Drakulic
 

Ledamot
Dario Jovic

 

Ledamot
Sebastian Ripa
 

Ledamot
Kenneth Lantz
 

Suppleant
Tina Pedersen

 

     
Revisor
Access revision
 

Enligt stadgarna skall styrelsen se ut som följer nedan:

Funktion  Antal enligt stadgarna
Ordinarie styrelseledamöter: 3 - 7 personer
Styrelsesuppleanter:    0 - 3 personer
Revisorer:     1 - 2 personer
Revisorssuppleanter: 0 - 1 personer