Vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till vår fastighetsförsäkring. Detta innebär alltså att det räcker att ha en en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. På så sätt har samtlig en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Det är viktigt att du tecknar en hemförsäkring hos ett försäkringsbolag. Hemförsäkring ersätter skador och värden exempelvis vid inbrott och brand. 

Skadehantering
Har du drabbats av en skada på ytskikt eller annan fast egendom i lägenheten som täcks av försäkringen, ska du meddela föreningen samt kontakta Nordic Loss Adjusting AB som hanterar skador åt Nordeuropa Försäkring, telefon 08–411 11 60. 

 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Bostadsrättstillägg
Skadeanmälan