Grillning på balkong och uteplatser
Grillning med gasol såväl som kol på balkonger, terrasser och uteplatser är inte tillåtet med hänsyn till brandfaran.

Gemensam terrass
Den gemensamma terrassen finns högst upp på Vågbrytargränd 1 (trapphus 2). Då den är till för samtliga medlemmar är det såklart viktigt med visad hänsyn och att var och en tar ansvar för att plocka undan efter sig. Observera att max 15 personer får vistas på terrassen samtidigt.

Miljörum
Du finner miljörummet bredvid trapphus 2.
Här kan du sortera följande: restavfall, tidningar, plastförpackningar, mjukplast, metall, glas, kartong/wellpapp, batteri, ljuskällor (ej lysrör).
 

Markiser
För uppsättning av markiser behövs ett godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse. Kontaktuppgifter till styrelsen finns på brf Oceanateljéns hemsida.

Förråd
Till varje lägenhet hör ett förråd, samtliga är belägna i källaren. Förrådet är uppmärkt med ditt lägenhetsnummer. I samband med att du flyttar in bör du sätta ett hänglås på ditt förråd, även om du inte ställer in saker på en gång. Det är förbjudet att förvara föremål utanför förråden med hänsyn till utrymning vid brand. Tänk på att inte förvara kartonger och andra fuktkänsliga föremål direkt på golvet då betong kan innehålla fukt vilket kan leda till skador på era föremål. Förslagsvis införskaffar du plastdistanser eller liknande, så att fukten från betongen inte tränger in i dina föremål.