Vi ska inte bara bo utan vi ska trivas också i vår förening, därför måste vi ha vissa ordningsregler för allas trivsel.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ansvaret för föreningens ordningsregler.

Underhållsansvar

Förutom ordningsfrågorna har du som bostadsrättshavare ansvar för lägenhetens underhåll enligt reglerna som står i bostadsrättslagen samt föreningens stadgar, se webben https://www.brfoceanateljen.se/

Om du skall installera en tvätt- eller diskmaskin, låt en fackman göra det, om inte, och om olyckan skulle vara framme, riskerar du att försäkringen inte gäller.
Tänk på att det är du som ansvarar för eventuella vattenskador.

Till och frånluftsventilerna i lägenheterna behöver rengöras med viss regelbundenhet för bästa möjliga luftväxling.

Tillsammans äger vi fastigheten vi bor i därför är det vårt gemensamma ansvar att vi alla hjälps åt att sköta om den.

Visa hänsyn

Mellan 22.00 – 07.00 är det viktigt att du visar hänsyn och dämpar ljudet i lägenheten, tänk på att du delar väggar med dina grannar och tänk på att ditt golv är våra grannars tak.

Om ni ska ha fest, sätt upp lapp i trapphuset och tala om var och när, så att de grannar som ev. blir störda kan kontakta er. Tala med dina grannar det främjar grannsämjan.

Undvik om möjligt användande av tvättmaskin under dessa tider

För att främja trivsel och hälsa hos både husdjur och boende är det inte tillåtet att använda fyrverkerier inom föreningens område.

OBS! Vid större ingrepp i lägenheten måste detta underrättas och godkännas av styrelsen.

Att renovera, borra, spika i lägenheten är ibland nödvändigt men tänk på dina grannar och respektera våra tillåtna tider vilka är:

Måndag – Fredag kl 08.00 – 20.00. samt Lördag kl 9.00 – 16.00

Badrum, dusch och toalett

Endast toalettpapper får kastas i toaletterna (rekommenderas inte kasta hår i toalettstol, bildar blockader i avloppsrör tillsammans med andra ovälkomna föremål) inte hushållspapper, tops eller liknande för att undvika avloppsstopp med risk för vattenskador.

Trapphus och källare

Trapphusen ska hållas fria från cyklar, barnvagnar eller annan utrustning. Här gäller brandlagen.

Brandfarligt gods eller vätskor får inte förvaras i förrådsutrymmen ej heller bensindrivna fordon ex. moped eller motorcykel.

Exempel på̊ hänsyn i gemensamma utrymmen:

- Vi röker inte i gemensamma utrymmen inomhus
- Vi släpper inte in obehöriga i garaget eller trapphusen

Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett förråd, samtliga är belägna i källaren. Förrådet är uppmärkt med ditt lägenhetsnummer. I samband med att du flyttar in bör du sätta ett hänglås på ditt förråd, även om du inte ställer in saker på en gång. Det är förbjudet att förvara föremål utanför förråden med hänsyn till utrymning vid brand.

Tänk på att inte förvara kartonger och andra fuktkänsliga föremål direkt på golvet då betong kan innehålla fukt vilket kan leda till skador på era föremål. Förslagsvis införskaffar du plastdistanser eller liknande, så att fukten från betongen inte tränger in i dina föremål.

Balkong, terrass & uteplatser

Det är inte tillåtet att göra åverkan på fasaden, eller i balkongkonstruktionen.

Ev. montering av markiser ska först godkännas av styrelsens, även montering av solskydd ska göras enligt föreningens anvisningar.

Grustäckta uteplatser kan göras om till stenlagda uteplatser på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Stenläggningen ska anläggas på samma sätt som gången in mot bostaden och med samma eller likvärdig stenbeläggning. Kontakta styrelsen för ytterligare information och för godkännande innan påbörjat arbete.

Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på utsidan av balkong eller uteplats.

Blomlådor ska sättas upp på insidan av balkongen.

Vid större ombyggnationer exempelvis inglasning krävs inte bara styrelsens godkännande, utan även bygglov som den enskilde själv måste ansöka om.

Tänk på att rökning på balkonger kan vara störande för närmaste grannarna. Se till att hålla aska och fimpar inne på din egen balkong.

Det är inte tillåtet att skaka mattor, kasta cigarettfimpar eller mata fåglar och dyl. från balkonger eller fönster.

Grillning

På Balkonger & Terrasser är det endast tillåtet att använda elgrill

På Uteplatser & innergård är det tillåtet att använda elgrill och/eller gasolgrill.

Ha alltid respekt för Era grannar vid grillning eftersom grill-os kan vara störande för närmaste grannarna.

Kolgrill, Rökgrill (även gasol) eller liknande är inte tillåtet med tanke på brandfaran och respekt för grannar.

Gemensam Terrass

Den gemensamma terrassen finns högst upp på Vågbrytargränd 1 (trapphus 2).
Då den är till för samtliga medlemmar är det såklart viktigt med visad hänsyn och att var och en tar ansvar för att städa plocka undan efter sig.
Observera att max 15 personer får vistas på terrassen samtidigt.
Terrassen får bokas som mest 6 timmar per dag och lägenhet (fredag- & lördagkväll max 7 timmar).
Efter klockan 22 ska det vara tomt på terrassen (23 på fredag & lördag). 
Bokning av terrassen sker på hemsidan https://www.brfoceanateljen.se/mitt-boende/bokaterrass

Miljörum

Vi kan gemensamt hålla nere kostnaderna för hantering av vårt avfall om vi hjälps åt med några enkla, men nödvändiga, insatser av oss alla. Om vi blir duktiga på att sortera, kan vi till och med sänka priset för sophämtning.

Övriga förpackningar kostar i stort sett endast transport och hantering det är restsoporna som kostar oss pengar! Det är därför smart att sortera bort det som går att lägga i övriga fack.

  • Att vi tänker på vad vi kastar och följer respektive kärls sorteringsguide i miljöhuset.
  • Vi ska sortera ALLA FÖRPACKNINGAR i olika fraktioner! Därtill tidningar.
  • Sortera noga i de olika fraktioner som finns i miljörummet - vi har satt upp skyltar för att hjäpa er.
  • Tryck ihop, eller skär sönder kartonger till ”platta” paket, enligt IKEA!
  • Inga saker får placeras på golvet. Är Du osäker på sortering, lägg i restsoporna.
  • Om vi hjälps åt att sortera kan vi sänka kostnaderna för hanteringen av vårt avfall
  • Det är tacksamt för oss alla om Miljörummet är rent och snyggt. Sopa gärna om det behövs.
  • Alla grovsopor och riskavfall är var och ens ansvar att själv transportera bort till kommunens miljöstation för grovsopor och farligt avfall.

Tillsammans håller vi kostnaderna nere.